Kết quả thi đấu giải siêu sao đại chiến khu vực Đông Nam Á Sea All Stars 2016

Cập nhật kết quả thi đấu giải Sea All Stars 2016 từ ngày 17/11/2016 đến 20/11/2016.

Kết quả thi đấu thứ năm 17/11/2016

Ngày 17/11
Thời gian / Highlight Kết quả trận đấu
15:00 VCSAVietnam Championship Serie A 0 1 TLC MYThe Legends Circuit Malaysia
16:00 TPLThailand Pro League 1 0 TLC SGThe Legends Circuit Singapore
17:00 TLC MYThe Legends Circuit Malaysia 1 0 LGSLoL Garuda Series
18:00 TLC SGThe Legends Circuit Singapore 0 1 PGSPro Gaming Series
19:00 LGSLoL Garuda Series 0 1 VCSAVietnam Championship Serie A
20:00 PGSPro Gaming Series 0 1 TPLThailand Pro League

Kết quả thi đấu thứ sáu 18/11/2016

Ngày 18/11
Thời gian / Highlight Kết quả trận đấu
15:00 TPLThailand Pro League 1 0 PGSPro Gaming Series
16:00 VCSAVietnam Championship Serie A 1 0 LGSLoL Garuda Series
17:00 PGSPro Gaming Series 1 0 TLC SGThe Legends Circuit Singapore
18:00 LGSLoL Garuda Series 1 0 TLC MYThe Legends Circuit Malaysia
19:00 TLC SGThe Legends Circuit Singapore 1 0 TPLThailand Pro League
20:00 TLC MYThe Legends Circuit Malaysia 0 0 VCSAVietnam Championship Serie A

Ngày đăng:

Loading...
Loading...