Mở hộp

Buồn buồn mở thử 20 Rương Độc Thân FA, mở xong buồn ơi là buồn :((( & Xem những skin còn thiếu :(

20/11/2018   Video ,

Buồn buồn mở thử 20 Rương Độc Thân FA, mở xong buồn ơi là buồn :((( & Xem những skin còn thiếu 🙁

Đọc tiếp bài này

Mở Full Hộp Quà FA Có Là Gì?! Nhận Fiddle & Graves Cận Vệ Thép! Event Siêu Khuyến Mãi Quá Đã!

Mở Full Hộp Quà FA Có Là Gì?! Nhận Fiddle & Graves Cận Vệ Thép! Event Siêu Khuyến Mãi Quá Đã!

Đọc tiếp bài này

Mở 20 Rương K/DA Rương Chủ Đề Mới và cái kết quá đắng !!!

Mở 20 Rương K/DA Rương Chủ Đề Mới và cái kết quá đắng !!!

Đọc tiếp bài này

eview mở 25 Viên K/DA & Túi KDA & Ghép skin bèo nhèo và chia sẻ thêm về Skin KDA Kai'Sa Hàng Hiệu.

eview mở 25 Viên K/DA & Túi KDA & Ghép skin bèo nhèo và chia sẻ thêm về Skin KDA Kai'Sa Hàng Hiệu.

Đọc tiếp bài này
Loading...