Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

      19/09/2016

Sắp tới đây Riot sẽ cập nhật thêm vào bộ sưu tập skin đầu bếp của mình gồm: Sashimi Akali, Barbecue Leona, Butcher Olaf và Baker Pantheon.

Chặng đường từ đây cho đến lúc cập nhật chính thức có thể sẽ có thêm chỉnh sửa nên một số hình ảnh và video bên dưới mang tính chất tham khảm cho các game thủ, tranh thủ xem và để dành RP mua nha các bạn! 😀

Một số hình ảnh và video của Gói Chef Skin

Splash chung cho 4 vị tướng

Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

  • Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)
  • Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)
  • Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)
  • Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

Video review chung cho 4 skin

1. Sashimi Akali

Giá: 150 RP

Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

 

Video review skin Sashimi Akali

2. Barbecue Leona

Giá: 180 RP

Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

 

Video review skin Barbecue Leona

3. Butcher Olaf

Giá: 180 RP

Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

 

Video review skin Butcher Olaf

4. Baker Pantheon

Giá: 180 RP

Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

Cập nhật thêm 4 skins dành cho gói trang phục đầu bếp (Chef skin)

 

Video review skin Baker Pantheon

 
[yop_poll id="4"]

Loading...

 - Sắp ra mắt | 6170

Loading...