Skin

Chuyên mục tổng hợp tất cả skin / trang phục của tất cả các tướng trong Liên minh huyền thoại, các bạn có nhu cầu sắm sửa cho tướng mình yêu thích thì đừng bỏ qua nơi đây nhé! Chơi game vui vẻ cùng 20GG!

Aatrox Hàng Hiệu - Prestige Aatrox Skin

07/12/2018   Skin

Thông tin trang phục, giá, review, hình ảnh Aatrox Hàng Hiệu - Prestige Aatrox Skin Giá: Chưa cập nhật

Đọc tiếp bài này

Aatrox Huyết Nguyệt - Blood Moon Aatrox

07/12/2018   Skin

Thông tin trang phục, giá, review, hình ảnh Aatrox Huyết Nguyệt - Blood Moon Aatrox Giá: Chưa cập nhật

Đọc tiếp bài này

Sivir Huyết Nguyệt - Blood Moon Sivir

07/12/2018   Skin

Thông tin trang phục, giá, review, hình ảnh Sivir Huyết Nguyệt - Blood Moon Sivir Giá: Chưa cập nhật

Đọc tiếp bài này

Pyke Huyết Nguyệt - Blood Moon Pyke

07/12/2018   Skin

Thông tin trang phục, giá, review, hình ảnh Pyke Huyết Nguyệt - Blood Moon Pyke Giá: Chưa cập nhật

Đọc tiếp bài này