Karthus Bóng Ma - Phantom Karthus

   

Thông tin trang phục, giá, review, hình ảnh Karthus Bóng Ma - Phantom Karthus
Giá: Chưa cập nhật

 - Skin | 189