Lux Thập Đại Nguyên Tố

      22/05/2018

Thông tin trang phục, giá, review, hình ảnh nền Skin Lux Thập Đại Nguyên Tố.

Giá: 999 RP

Giọng nói Lux Thập Đại Nguyên Tố:

Videso cắm mắt của các dạng Nguyên Tố:

Video review 10 dạng Lux Nguyên Tố:

Dạng Nước

Dạng Bão

Dạng Tự Nhiên

Dạng Thần Bí / Huyền Thoại

Dạng Dung Nham (Lửa + Tự Nhiên)

Dạng Ánh Sáng

Dạng Băng (Nước + Gió)

Dạng Lửa

Dạng Gió

Dạng Bóng Tối

Loading...

 - Skin | 6223

Loading...