Camille đi rừng với Pentakills đầu tiên

   

Full gameplay Camille đi rừng, phải nói độ cơ động không thua gì Lee Sin hiện tại, cộng với khả năng cô lập và khống chế rộng, tiềm năng Camille đi rừng là khá cao!

Mọi người cùng xem full gameplay dài hơn 20 phút nhé!

Loading...

 - Video | 2606

Loading...