Camille solo top vs Kled, lên trang bị Dao điện Statikk cộng Lưỡi hái linh hồn, sức mạnh kinh người

   

Full gameplay Camille solo top vs Kled, cách lên trang bị lần này có thể là kiểm tra sức mạnh công kích, quả thật là crit dame rất cao, và sát thương kinh người!

Cùng xem full gameplay dài hơn 20 phút nhé cả nhà!

Loading...

 - Video | 2804

Loading...