Camille solo top vs Yasuo, cách lên trang bị Tam hợp kiếm Giày khai sáng Lonia

   

Full gameplay Camille solo top, trận đấu 4vs5, vị tướng mới thật mạnh mẽ, và rất là xanh đấy nhé!

Hãy cùng xem Camille solo top với Yasuo, video dài hơn 20 phút nha bà con!

Loading...

 - Video | 2504

Loading...