Ghép 45 mảnh skin sau khi mở Rương Tuyệt Phẩm & Rương Hextech khuyến mãi... Đen thôi đỏ quên đi :(

   

Ghép 45 mảnh trang phục sau khi mở rương tuyệt phẩm, hextech , bóng vị trí, túi cua và cái kết quá đau lòng 🙁 Đen thôi đỏ quên đi, anh em xem có ai đen hơn mình không nhé 🙁

Loading...

 - Video | 725

Loading...