Ghép mảnh trang phục ngày 08/06/2018 nhân dịp event

   

Sau khi mở 20 hộp ám ảnh thì đến tiết mục ghép mảnh trang phục, anh em cùng xem nhé 😀

 - Video | 825