Ghép mảnh trang phục sau khi mở hộp Gà Rán, bao giờ full skin? 1 nửa chặng đường ...

   

Ghép mảnh trang phục sau khi mở hộp Gà Rán, bao giờ full skin? 1 nửa chặng đường ...

 - Video , | 296