Ghép skin mệt mỏi sau khi mở Viên Lang Vương, Sư Vương, Túi Quyết Đấu (Sự Kiện Quyết Đấu 28/06)

   

Nhân dịp ra Viên Lang Vương + Sư Vương + Túi Quyết Đấu và khuyến mãi ngày 29/06 mình có mở gần 100 viên và túi tất cả, và đây là kết quả ghép skin mệt mỏi sau khi chơi event. Anh em cùng xem nhé!

Loading...

 - Video | 798

Loading...