Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 2 | PVB đả bại G2, Team Hàn tiếp tục gây thất vọng

   

Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 2 | PVB đả bại G2, Team Hàn tiếp tục gây thất vọng

 - Video | 112