Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 3 | Gen.G có chiến thắng đầu, KT & RNG toàn thắng

   

Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 3 | Gen.G có chiến thắng đầu, KT & RNG toàn thắng

 - Video | 215