Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 4 | PVB bị AFS bắt bài nặng, IG & KT toàn thắng

   

Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 4 | PVB bị AFS bắt bài nặng, IG & KT toàn thắng

 - Video | 208