Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 5 | Gen.G trở thành cựu vương, RNG giành ngôi đầu bảng từ C9

   

Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 5 | Gen.G trở thành cựu vương, RNG giành ngôi đầu bảng từ C9

 - Video | 331