Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 6 | PVB giúp G2 ngáng giò FW, AFS và G2 cùng nhau vào tứ kết

      22/10/2018

Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 6 | PVB giúp G2 ngáng giò FW, AFS và G2 cùng nhau vào tứ kết

 - Video | 258