Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 7 | KT chiếm đầu bảng, EDG xuống hạng 2 vì bị TL gạt giò

   

Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 7 | KT chiếm đầu bảng, EDG xuống hạng 2 vì bị TL gạt giò

 - Video | 192