Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 8 | FNC giành đầu bảng nhờ thằng Tie Break trước IG

   

Highlights CKTG 2018 - Vòng Bảng Ngày 8 | FNC giành đầu bảng nhờ thằng Tie Break trước IG

 - Video | 110