Mở hộp sử thi event 14/07/2018 có gì? Có ngon và có nên chơi không?

   

Mở hộp Sử Thi thử nghiệm event ngày 14/07/2018 cho anh em xem. Anh em xem hết videos sẽ biết kết quả xem hộp Sử Thi mở ra gì, có ngon và có nên chơi không. Anh em cùng xem nhé !

 - Video , | 223