[PROVIEW] Cận cảnh Caps cầm Syndra spam Q chuẩn xác và đá Bi cực mạnh | G2 vs C9

   

[PROVIEW] Cận cảnh Caps cầm Syndra spam Q chuẩn xác và đá Bi cực mạnh | G2 vs C9

Loading...

 - Video | 19

Loading...