[PROVIEW] Cận cảnh quái vật Jayce của Sword giúp Griffin đánh bại G2 tiến vào Tiebreak

   

[PROVIEW] Cận cảnh quái vật Jayce của Sword giúp Griffin đánh bại G2 tiến vào Tiebreak

Loading...

 - Video | 24

Loading...