[PROVIEW] Cận cảnh thao tác tay của Khan cầm Aatrox bổ Huni của CG không trượt phát nào!

   

[PROVIEW] Cận cảnh thao tác tay của Khan cầm Aatrox bổ Huni của CG không trượt phát nào!

Loading...

 - Video | 18

Loading...