[Vòng Bảng - Ngày 1 - CKTG 2018] Highlights | PVB thất bại, Hàn Quốc ra quân đầy thất vọng

   

[Vòng Bảng - Ngày 1 - CKTG 2018] Highlights | PVB thất bại, Hàn Quốc ra quân đầy thất vọng

 - Video | 141