[Vòng Khởi động - Ngày 3 - CKTG 2018] Highlights | DFM xuất sắc giành 1 vé vào vòng loại trực tiếp

   

[Vòng Khởi động - Ngày 3 - CKTG 2018] Highlights | DFM xuất sắc giành 1 vé vào vòng loại trực tiếp

 - Video | 162