[Vòng Khởi động - Ngày 4 - CKTG 2018] Highlights | INF bất ngờ quật ngã EDG, G2 trở lại ngoạn mục

   

[Vòng Khởi động - Ngày 4 - CKTG 2018] Highlights | INF bất ngờ quật ngã EDG, G2 trở lại ngoạn mục

 - Video | 158