[Vòng Khởi Động - Ngày 6] Highlights BO5 GRX vs SUP Chung Kết Thế Giới 2018

   

[Vòng Khởi Động - Ngày 6] Highlights BO5 GRX vs SUP Chung Kết Thế Giới 2018

 - Video | 174