Bảng ngọc Fennik 2023 mạnh nhất Liên Quân Mobile

Xạ thủ như Fenik phải lựa chọn bảng ngọc và phù hiệu phù hợp để tối đa hóa sức mạnh của họ. Fennik sẽ đi rừng nhanh hơn và gank sớm hơn vì sức mạnh của bảng ngọc và phù hiệu thường được phát huy ở đầu và giữa trận.

Fennik
Fennik

Bảng ngọc Fennik

Trong trường hợp bạn đang chơi Fennik và không biết cách lên bảng ngọc bậc 3. Tìm hiểu các phương pháp chọn bảng ngọc Fennik liên quân hiệu quả nhất dưới đây.

+ Ưu tiên tốc độ đánh và chí mạng.

+ 1 ít tốc độ chạy.

Ngọc Fennik tốc độ đánh

Điều cần thiết để Fennik nhanh chóng kích hoạt “Kíp Nổ” là tốc độ đánh. một đặc điểm phi thường của Fennik.

Ngoài ra, giúp đẩy trụ nhanh hơn và dọn quái rừng.

Bảng ngọc Fennik chuẩn

10 VIÊN ĐỎ III TỐC ĐÁNH/TỈ LỆ CHÍ MẠNG

Thông số :

 • Tốc đánh +1.6%
 • Tỷ lệ chí mạng +0.5%

10 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY

Thông số :

 • Tốc đánh +1%
 • Tốc chạy +1%

10 VIÊN LỤC III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP

Thông số :

 • Công vật lý +0.9
 • Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc Fennik chí mạng

Chí mạng là yếu tố mà Fennik cần !

Nếu chí mạng liên tục trong việc trao đổi chiêu thức, đối thủ của Fennik (snowball) sẽ có lợi thế lớn.

Gợi ý bảng ngọc :

10 VIÊN ĐỎ III TỈ LỆ CHÍ MẠNG

Thông số :

 • Tỷ lệ chí mạng +1.6%

10 VIÊN TÍM III TỈ LỆ CHÍ MẠNG/MÁU TỐI ĐA

Thông số :

 • Tỷ lệ chí mạng +0.5%
 • Máu tối đa +60

10 VIÊN LỤC III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP

Thông số :

 • Công vật lý +0.9
 • Xuyên giáp +6.4

Phù hiệu cho Fennik

Phù hiệu phù hợp với chất tướng của Fennik sẽ rất hữu ích cho anh ta trong giai đoạn đầu đi rừng.

Tham khảo cách xây dựng phù hiệu mạnh cho Fennik:

Thông tin phù hiệu Fennik Zathong:

+ Nhánh chính : Phù hiệu tháp quang minh

tương phản
tương phản
xuyên tâm
xuyên tâm
thánh thuẫn
thánh thuẫn
 • Cấp 1: Tướng phản
 • Cấp 2: Xuyên tâm
 • Cấp 3 Thánh thuẫn

+ Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên

Siêu hồi máu
Siêu hồi máu
thợ săn
thợ săn
 • Cấp 1: Siêu hồi máu
 • Cấp 2: Thợ săn

Kết luận

Khi bạn không có đủ tiền để mua hết ngọc cấp 3, bạn có thể sử dụng các viên ngọc cấp 2 cùng thuộc tính thay thế. Các bạn có thể thử từng gợi ý ở trên để chọn phù hiệu phù hợp nhất. Do đó, Tranvanthong đã giải thích cho bạn cách tạo ra bảng ngọc mạnh nhất cho Fennik. Các bạn có thể mong đợi những bài viết tiếp theo.

-> Tìm hiểu thêm : Các tướng khắc chế Fennik