Bảng ngọc Slimz mùa 2023 mạnh nhất Liên Quân Mobile

Slimz không sợ các tướng đỡ đòn chống chịu vì anh ta là một xạ thủ gây sát thương theo % máu. Lên bảng ngọc và phụ hiệu mạnh cho Slimz sẽ giúp anh ấy trở nên xanh hơn ở đầu trận.

Slimz
Slimz

Bảng ngọc Slimz

Tiêu chí lựa chọn ngọc cho Slimz:

 • Ngọc tốc độ đánh :
 • Ngọc xuyên giáp.
 • Ngọc sát thương.

Tốc độ đánh và xuyên giáp là hai yếu tố quan trọng nhất. Slimz là một tướng đánh theo % máu vì tốc độ đánh nhanh tăng khả năng gây sát thương.

bang-ngoc-slimz

Bảng ngọc Slimz rừng

:10 VIÊN ĐỎ III/SÁT THƯƠNG CHÍ MẠNG

 • Tỷ lệ chí mạng +0.7%
 • Sát thương chí mạng +3.6%

10 VIÊN LỤC III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP

 • Công vật lý +0.9
 • Xuyên giáp +6.4

6 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY

 • Tốc đánh +1%
 • Tốc chạy +1%

4 VIÊN TÍM III HÚT MÁU

 • Hút máu +1.6%

Bảng ngọc Slimz AD

:10 VIÊN ĐỎ III: TỈ LỆ CHÍ MẠNG

 • Tốc đánh +1.6%
 • Tỷ lệ chí mạng +0.5%

10 VIÊN LỤC III CÔNG VẬT LÝ/XUYÊN GIÁP

 • Công vật lý +0.9
 • Xuyên giáp +6.4

10 VIÊN TÍM III CÔNG VẬT LÝ/TỐC CHẠY

 • Công vật lý +1.6
 • Tốc chạy +1%

Phù hiệu cho Slimz

Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang

hấp huyết
hấp huyết
cường công
cường công
ma tính
ma tính
 • Cấp 1: Hấp Huyết
 • Cấp 2 : Cường Công
 • Cấp 3 : Ma Tính

Nhánh phụ: Siêu Hồi Máu và Thợ Săn là những phụ hiệu thành khởi nguyên.

Siêu hồi máu
Siêu hồi máu
thợ săn
thợ săn

 • Cấp 1: Siêu hồi máu.
 • Cấp 1: Thợ săn.

Do đó, mình đã giải thích các phương pháp để tạo bảng ngọc và phụ hiệu cho Slimz. Đừng ngại đóng góp ý kiến nếu bạn nghĩ bài viết sẽ hữu ích cho bạn.

-> Tìm hiểu thêm : Cách khắc chế Slimz