Bảng ngọc và phù hiệu Ignis mùa 26 mạnh nhất 2023

Tìm hiểu cách tạo bảng ngọc và phù hiệu cho Ignis cùng với Blog Game Zathong. Đây là một pháp sư có khả năng cường hóa chiêu thức: vừa gây sát thương chuẩn vừa tạo giáp.

Ignis
Ignis

Nên chọn loại ngọc nào cho Ignis

Hãy tập trung vào CÔNG PHÉP & XUYÊN GIÁP PHÉP—giúp Ignis gây sát thương mạnh hơn khi sử dụng kỹ năng của mình..

Gợi ý bảng ngọc pháp sư

– Lựa chọn số 1 :

Ngọc đỏ cấp 3 : 10 VIÊN CÔNG PHÉP/XUYÊN THỦ PHÉP

 • Công phép +4.2
 • Xuyên giáp phép +2.4

Ngọc tím cấp 3 : 10 VIÊN  BẢO VỆ

 • Máu tối đa +45
 • Hồi máu/5s +5.2
 • Tốc chạy +0.4%

Ngọc lục cấp 3 : 10 VIÊN CÔNG PHÉP/GIẢM HỒI CHIÊU

 • Công phép +2.4
 • Giảm hồi chiêu +0.7%

– Lựa chọn số 2

Ngọc đỏ cấp 3 : 10 VIÊN CÔNG PHÉP

 • Công phép +5.3

Ngọc tím cấp 3 : 10 VIÊN  CÔNG PHÉP/HÚT MÁU PHÉP

 • Công phép +2.4
 • Hút máu phép +1%

Ngọc lục cấp 3 : 10 VIÊN HỒI CHIÊU

 • Giảm hồi chiêu +1%

Gợi ý bảng ngọc chống chịu

Ngọc đỏ cấp 3: 10 VIÊN CÔNG PHÉP

 • Công phép +5.3

Ngọc tím cấp 3: 10 VIÊN MÁU TỐI ĐA/HỒI MÁU

 • Máu tối đa +60
 • Hồi máu/5s +4.5

Ngọc lục cấp 3: 10 VIÊN MÁU TỐI ĐA/GIÁM HỒI CHIÊU

 • Máu tối đa +37.5
 • Giảm hồi chiêu +0.6%

Phù hiệu nào phù hợp với Ignis

Xem ngay bên dưới để biết cách chọn nhánh phù hiệu chính và phụ cho Ignis.

Phù hiệu chính : Phù hiệu tháp quan minh

 • Cấp 1: Sung mãn
 • Cấp 2 : Bí quyết
 • Cấp 3 : Thần quan
sung mãn
sung mãn
bí quyết
bí quyết
thần quang
thần quang

Phù hiệu phụ : Khu vực hỗn mang

 • Cấp 1: Ma hỏa
 • Cấp 2: Cường công
ma hỏa
ma hỏa
cường công
cường công

Có nhiều cách để lên phù hiệu cho Ignis; sau đây là một số phù hiệu liên quân khác: [Nơi này]

Do đó, Zathong đã giải thích cách sử dụng ngọc và phù hiệu cho Ignis (Sứ Giả Lửa Thiêng Ignis). Các bạn có thể xem xét và quyết định cách lên mà mình thích.

NOW ! Chiến đấu thôi,…

–> Tìm hiểu thêm: Cách khắc chế Ignis