Bảng ngọc và phù hiệu Keera mùa 26 mạnh nhất 2023

Chào mọi người, trong bài viết này, mình sẽ giải thích cách tạo phù hiệu và bảng ngọc của Keera. Đây là vị tướng pháp sư trong liên quân, nổi tiếng với khả năng xuyên các vật thể, tàng hình khi gặp tường và khi dùng chiêu cuối, miễn sát thương ba đòn đánh thường.

Keera
Keera

Bắt đầu nào…

Xây dựng phù hiệu và bảng ngọc của Keera sát thủ/pháp sư đi rừng—trung tâm

Bảng ngọc Keera chuẩn

Nếu bạn vẫn chưa chọn ngọc gì cho Keera, hãy xem qua bốn lời khuyên dưới đây.

Đề xuất 1

bang-ngoc-keera-lien-quan
10 VIÊN ĐỎ III CÔNG PHÉP/XUYÊN THỦ PHÉPCông phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
10 VIÊN TÍM III MÁU/HỒI MÁU/TỐC CHẠYMáu tối đa +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 VIÊN XANH III TỐC ĐÁNH/XUYÊN GIÁP PHÉPTốc đánh +0.6%
Xuyên giáp phép +6.4

Đề xuất 2

bang ngoc keera
10 VIÊN ĐỎ III CÔNG PHÉP/XUYÊN THỦ PHÉPCông phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
10 VIÊN TÍM III HÚT MÁU PHÉP Hút máu phép +1.6%
10 VIÊN XANH III TỐC ĐÁNH/XUYÊN GIÁP PHÉPTốc đánh +0.6%
Xuyên giáp phép +6.4

Đề xuất 3

Bảng ngọc keera
10 VIÊN ĐỎ III CÔNG PHÉP/XUYÊN THỦ PHÉPCông phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
10 VIÊN TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠYTốc đánh +1%
Tốc chạy +1%
10 VIÊN XANH III TỐC ĐÁNH/XUYÊN GIÁP PHÉP Tốc đánh +0.6%
Xuyên giáp phép +6.4

Đề xuất 4

Bảng ngọc Keera
10 VIÊN ĐỎ III CÔNG PHÉP/XUYÊN THỦ PHÉPCông phép +4.2
Xuyên giáp phép +2.4
10 VIÊN TÍM III CÔNG PHÉP/HÚT MÁU PHÉPCông phép +2.4
Hút máu phép +1%
10 VIÊN XANH III TỐC ĐÁNH/XUYÊN GIÁP PHÉPTốc đánh +0.6%
Xuyên giáp phép +6.4

Các gợi ý sau đây liên quan đến ngọc chuẩn cho Keera Sát Thủ hoặc Pháp Sư. Tìm hiểu thêm về hệ thống [Bảng ngọc liên quân] để chọn thuộc tính phù hợp.

Phù hiệu Keera chuẩn

Lựa chọn phù hiệu cho Keera phải tối đa hóa khả năng gây sát thương của cô ấy. Hãy xem xét các lời khuyên dưới đây.

Đề xuất 1

Nhánh chính: Phù hiệu khu vực hỗn mang

ma hỏa
ma hỏa
cường công
cường công
ma chú
ma chú
 • Cấp 1: Ma hỏa
 • Cấp 2: Cường công
 • Cấp 3: Ma chú

Nhánh phụ: Phù hiệu tháp quang minh

tương phản
tương phản
xuyên tâm
xuyên tâm
 • Cấp 1: Tương phản
 • Cấp 2: Xuyên tâm

Đề xuất 2 : Phù hiệu Keera

Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên

Siêu hồi máu
Siêu hồi máu
uy áp
uy áp
chuyển sinh
chuyển sinh
 • Cấp 1: Siêu hồi máu
 • Cấp 2: Uy áp
 • Cấp 3: Chuyển sinh

Phù hiệu khu vực hỗn mang (ma hỏa) và Phù hiệu rừng nguyên sinh (nhạy bén) là các nhánh phụ.

ma hỏa
ma hỏa
nhạy bén
nhạy bén
 • Cấp 1: Ma hỏa
 • Cấp 1: Nhạy bén

Đề xuất 2

Đề xuất 3: Phù hiệu Keera

Nhánh chính: Phù hiệu thành khởi nguyên

Siêu hồi máu
Siêu hồi máu
uy áp
uy áp
chuyển sinh
chuyển sinh
 • Cấp 1: Siêu hồi máu
 • Cấp 2: Uy áp
 • Cấp 3: Chuyển sinh

Nhánh phụ: Phù hiệu khu vực hỗn mang

ma hỏa
ma hỏa
cường công
cường công
 • Cấp 1: Ma hỏa
 • Cấp 2: Cương công

Gợi ý lên phù hiệu chuẩn cho Keera Sát thủ/Pháp sư có thể được tìm thấy ở đây. Bạn có thể tìm hiểu thêm về “hệ thống phù hiệu liên quân” để đưa ra quyết định của mình.

Tìm hiểu thêm: Bảng ngọc và phù hiệu Paine