Bảng ngọc và phù hiệu Xeniel mùa 26 mạnh nhất 2023

Xin chào! Mình sẽ giải thích cách lên ngọc và phù hiệu cho Xeniel mạnh mẽ và trâu bò nhất đấu trường trong bài viết này. Với các bảng ngọc sau đây, Xeniel sẽ phát huy sức mạnh tối đa của mình trong và sau trận đấu:

Xeniel
Xeniel

Bắt đầu nào…

Xây dựng phù hiệu và bảng ngọc cho Xeniel pháp sư, trợ thủ

Bảng ngọc Xeniel chuẩn

Xeniel được lên bảng ngọc theo hai cách: sát thương và chống chịu.

Bảng ngọc Xeniel sát thương ( theo hướng Xeniel pháp sư )

Bạn sẽ hướng Xeniel thành một pháp sư thật thụ với bảng ngọc này. tối đa hóa lượng sát thương gây ra, đặc biệt là khả năng xuyên giáp phép.

10 VIÊN NGỌC ĐỎ III CÔNG PHÉP/XUYÊN THỦ PHÉP

Thông số :

 • Công phép +4.2
 • Xuyên giáp phép +2.4

10 VIÊN NGỌC TÍM III TỐC ĐÁNH/TỐC CHẠY

Thông số :

 • Tốc đánh +1%
 • Tốc chạy +1%

10 VIÊN NGỌC LỤC III TỐC ĐÁNH/XUYÊN GIÁP PHÉP

Thông số :

 • Tốc đánh +0.6%
 • Xuyên giáp phép +6.4

Bảng ngọc Xeniel chống chịu ( Theo hướng hỗ trợ, tiên phong )

10 VIÊN NGỌC ĐỎ III KIM THÂN

Thông số :

 • Tốc đánh +1%
 • Máu tối đa +33.7
 • Giáp +2.3

10 VIÊN NGỌC TÍM III BẢO VỆ

Thông số :

 • Máu tối đa +45
 • Hồi máu/5s +5.2
 • Tốc chạy +0.4%

10 VIÊN NGỌC LỤC III MÁU TỐI ĐA/GIÁM HỒI CHIÊU

Thông số :

 • Máu tối đa +37.5
 • Giảm hồi chiêu +0.6%

Đây là gợi ý ngọc chuẩn cho trợ thủ Xeniel pháp sư. Xem thêm về hệ thống “ngọc liên quân” để chọn thuộc tính phù hợp.

Phù hiệu Xeniel chuẩn

Dưới đây là các lựa chọn phù hiệu chuẩn chuẩn Xeniel.

Gợi ý 1

 • Nhánh chính : phù hiệu rừng nguyên sinh
canh gác
canh gác
sinh tồn
sinh tồn
trói buộc
trói buộc
 • Cấp 1 : Canh gác
 • Cấp 2 : Sinh tồn
 • Cấp 3 : Trói buộc
 • Nhánh phụ: Phù hiệu thành khởi nguyên
mật ngữ
mật ngữ
uy áp
uy áp
 • Cấp 1 : Mật ngữ
 • Cấp 2 : Úy áp

Gợi ý 2

 • Nhánh chính : phù hiệu rừng nguyên sinh
canh gác
canh gác
bơm máu
bơm máu
trói buộc
trói buộc
 • Cấp 1 : Canh gác
 • Cấp 2 : Bơm máu
 • Cấp 3 : Trói buộc
 • Phù hiệu thành khởi nguyên (mật ngữ) và Phù hiệu của khu vực hấp huyết
mật ngữ
mật ngữ
hấp huyết
hấp huyết
 • Cấp 1 : Mật ngữ
 • Cấp 1 : Hấp huyết

Gợi ý 3

 • Nhánh chính : phù hiệu khu vực hỗn mang
hấp huyết
hấp huyết
cường công
cường công
ma chú
ma chú
 • Cấp 1 : Hấp huyết
 • Cấp 2 : Cường công
 • Cấp 3 : Ma chú
 • Nhánh phụ: Phù hiệu rừng khởi nguyên
canh gác
canh gác
sinh tồn
sinh tồn
 • Cấp 1 : Canh gác
 • Cấp 1 : Sinh tồn

Đây là gợi ý phù hiệu chuẩn cho trợ thủ Xeniel pháp sư. Bạn có thể tìm hiểu thêm về “hệ thống phù hiệu liên quân” để đưa ra quyết định của mình.

Tổng kết :

Do đó, mình đã giải thích cách đặt ngọc và phù hiệu cho Xeniel. Mặc dù nó có thể không phù hợp với phong cách chơi của bạn, nhưng nó cho phép bạn chọn.

> Tìm hiểu thêm : bảng ngọc cho Kil’groth