Các bậc xếp hạng tử chiến trong Free Fire 2021

Các mùa giải xếp hạng thông thường sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 4 năm 2020. Vậy, xếp hạng tử chiến bao gồm những vị trí nào? Cách nào để tính điểm? Hãy tiếp tục tìm hiểu ngay sau đây.

Các bậc xếp hạng tử chiến

“Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cường và Huyền Thoại” sẽ là sáu bậc xếp hạng của xếp hạng tử chiến.

Các bậc xếp hạng trong Free Fire
Các bậc xếp hạng trong Free Fire

Bạn sẽ bắt đầu leo từ “Đồng” đến “Huyền thoại”.

Dễ đúng không nào!

Cách tính điểm xếp hạng tử chiến

Xếp hạng tử chiến sẽ có tính điểm bằng sao, hơi khác với xếp hạng bình thường..

Tính điểm xếp hạng theo sao
Tính điểm xếp hạng theo sao

Sau mỗi ván xếp hạng tử chiến, nó sẽ phân sao cho bạn dựa trên kết quả của người chiến thắng và người thua.

  • Nếu team của bạn thắng sẽ giành được 1 sao.
  • Nếu team của bạn thua sẽ giành trừ 1 sao.

Bạn sẽ được thăng cấp một bậc lên khi có đủ sao.

Số sao cần để leo các bậc xếp hạng tử chiến

Hiện tại, để thực hiện các bậc xếp hạng, bạn sẽ cần các sao sau:

Số sao cần lên các bậc xếp hạng tử chiến
Số sao cần lên các bậc xếp hạng tử chiến
  • Bậc Đồng: 3 sao
  • Bậc Bạc: 4 sao
  • Bậc Vàng: 4 sao
  • Bậc Bạch Kim: 5 sao
  • Bậc Kinh Cương: 5 sao

Bạn trở thành người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất khi bạn lên bậc Huyền Thoại. Sẽ có sự thay đổi trong cách tính điểm; mỗi trận thắng được tính bằng 1 điểm, trong khi mỗi trận thua được trừ 1 điểm. Bạn có thể có tối đa 99 điểm trong xếp hạng Huyền Thoại.

Chế độ xếp hạng tử chiến mới làm cho mỗi trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, vì mỗi trận đấu chỉ có chiến thắng mới có thể giúp bạn và đồng đội của bạn tiến lên những bậc cao hơn.