Các cấp bậc tu Tiên trong Tinh Thần Biến

Có bốn cấp bậc Tu Tiên khác nhau được gọi là Tinh Thần Biến: Phàm nhân giới, Tiên ma yêu giới, Thần giới và Chưởng khổng giả. Sau đây, chúng ta sẽ chia mỗi cảnh giới thành các cấp bậc riêng biệt.

Phàm nhân giới

Chi theo cấp bậc: Tiền, Trung, Hậu cảnh giới.

Bắt đầu từ:

 1. Hậu thiên
 2. Tiên thiên
 3. Kim Đan
 4. Nguyên Anh

Cảnh giới tiếp theo sẽ bắt đầu với 69 kiếp (6 đạo lôi).

 1. Động Hư
 2. Không Minh
 3. Độ Kiếp

Độ kiếp được chia làm 2 hướng:

 • Nếu bạn không thể đạt được 99 lôi kiếp mà không thể đạt được tu tiên, bạn sẽ trở thành Tán Tiên, giống như tu ma và yêu thú, với 12 tinh tán tiên trong tất cả. )
 • Cảnh giới đại thành cũng là một ví dụ về độ lôi kiếp thành công. Người độ kiếp chỉ cần tu luyện cho đến khi đại viên mãn (thời gian tuỳ theo cảm giác phi thăng lên Tiên Giới của mỗi người).

Lưu ý:

Có hai hướng tu luyện ở phàm giới: nội công và ngoại công. Cả hai hướng đều có thể đạt được tiên thiên đại viên mãn.)

Tần Vũ là người duy nhất thành công trong việc tu luyện ngoại công vì nó rất khó và vất vả. Tiếp theo là hậu nhân của Tần Vũ.

Tiên ma yêu giới

Các cảnh giới được chia thành các cấp nhất cấp đến cửu cấp:

 1. Thiên Tiên 
 2. Kim Tiên
 3. Tiên đế/Ma đế/Yêu đế

Sau đó trải qua lôi kiếp phi thăng lên Thần Giới.

Thần giới

 • Thần nhân: hạ – trung – thượng
 • Thiên thần: hạ – trung – thượng
 • Thần vương (rất ít, có cấp bậc nhưng không rõ ràng)
 • Thiên tôn (do Chưởng Khổng Giả, người sáng tạo ra vũ trụ hoặc cũng có thể tự cảm ngộ), là một trong rất ít truyền thuyết.

Chưởng khổng giả

Hiện tại, ba chưởng Khổng Giả được tìm thấy trong Tinh Thần Biến:

1. Hồng Mông (sinh mệnh đầu tiên)

hong-mong-tinh-than-bien

2: Lâm Mông (ở trong vũ trụ của Hồng Mông, đã tạo ra vũ trụ Lâm Mông của riêng mình)

lam-mong-tinh-than-bien

Tần Mông—Tần Vũ (Tần Vũ tạo ra vũ trụ của riêng mình trong vũ trụ của Lâm Mông).

tan-vu-tinh-than-bien

Ở cuối câu chuyện, Tần Vũ tạo ra tần Mông Vũ Trụ hoàn thành nhưng vẫn không có sự sống. Nó đang dần tạo ra văn minh và sự sống.

Các cảnh giới của Tinh Thần Biến mô tả các giai đoạn hình thành vũ trụ của Tần Mông:

 1. Tinh Vân có nghĩa là tiền, trung và hậu, giống như Kim Anh kỳ.
 2. Lưu Tinh có nghĩa là “tiền”, “trung” và “hậu”, tương đương với thời kỳ Nguyên Anh kỳ.
 3. Tinh khắc được định nghĩa là “tiền, trung, hậu” và tương đương với động hư kỳ.
 4. Hành Tinh—tiền, trung, và hậu—tương đương với Không Minh kỳ
 5. Độ kiếp (tiền, trung, hậu) là tương tự Độ của Kiếp kỳ
 6. Hằng Tinh có nghĩa là tiền, trung và hậu, giống như Đại Thành kỳ

Sau đó, Tần Vũ sáng tạo thêm các cảnh giới như sau: Do Tinh Thần Biến chỉ có sáu cảnh giới nên những người muốn tu luyện phải sáng tạo thêm:

 1. Ám Tinh (tiền – trung – hậu)
 2. Hắc động (tiền – trung – hậu)
 3. Nghiêm Điểm (tiền – trung – hậu)
 4. Càn Khôn
 5. Vũ Trụ sơ khởi
 6. Vụ Trụ đại thành có nghĩa là phàm giới, có nghĩa là tiên, yêu, ma giới hoặc thần giới.

Có thể bạn sẽ thích: [Top 10 nhân vật tinh thần biến mạnh nhất]