Các loại võ hồn trong Đấu La Đại Lục là gì?

Có bốn nhóm võ hồn chính trong đấu la đại lục: Thú Võ Hồn, Khí Võ Hồn, Thực Vật Võ Hồn và Biến Dị Võ Hồn. Bởi vì võ hồn là bẩm sinh, bất kỳ ai sinh ra đều sẽ có ít nhất một võ hồn thuộc về mình. Nó có thể là cày, cuốc, đao, kiếm, chim, hoa, thú, quả và nhiều thứ khác. Mỗi võ hồn thể hiện một sức mạnh riêng biệt và được tạo thành từ…

Thú Võ Hồn

Võ hồn của động vật và muôn thú được gọi là “võ võ hồn”.

Để minh họa, chẳng hạn như rồng, phượng hoàng, hổ, rùa, cá, sâu, côn trùng, v.v.

Khí Võ Hồn

Khí Võ Hồn là võ hồn của một loại vũ khí hoặc công cụ.

Để minh họa, có thể là đao, thương, kiếm, kích hoặc thậm chí là búa, xẻng, cuốc, lim…

Thực Vật Võ Hồn

Thực vật vũ hồn là võ hồn của các loại cây cối và hoa cỏ.

Để minh họa, ví dụ: Đại Thụ, Liên Hoa, Quỷ Đằng, Thanh Thảo, v.v.

Biến Dị Võ Hồn

Nó bao gồm tất cả các loại võ hồn đã nêu ở trên, nhưng chúng đã khác về thuộc tính và hình dáng so với nguyên bản.

Biến dị võ hồn có thể mạnh hoặc yếu. Tuy nhiên, sức mạnh mà sự thay đổi mang lại cho chủ thể vượt xa sức tưởng tượng của con người.

Thông tin liên quan khác

Võ hồn của đường Tam

Đường tam có 2 Võ Hồn song sinh:

 • Lam Ngân Thảo
 • Hạo Thiên Chuỳ

Hồn sư là gì?

Hồn Sư là những người sử dụng Võ Hồn của mình để hoạt động, chiến đấu hoặc khác.

Hồn sư trong Đấu La Đại Lục được chia thành 99 cấp hồn lực, với cấp thấp nhất là cấp 1 và cấp cao nhất là cấp 99, và chúng có nhiều tên khác nhau, bao gồm:

 • Hồn Sĩ.
 • Hồn Sư.
 • Đại Hồn Sư.
 • Hồn Tôn.
 • Hồn Tông.
 • Hồn Vương.
 • Hồn Đế.
 • Hồn Thánh.
 • Hồn Đấu La.
 • Phong Hào Đấu La.

Top 10 Hồn Thú Mạnh nhất đấu la đại lục.

 1. Thâm Hải Ma Kình Vương.
 2. Long Thần Cửu Tử
 3. Thú Thần Đế Thiên
 4. Tà Đế
 5. Tuyết Đế
 6. Thiên Thanh Ngưu Mãng
 7. Hùng Quân
 8. Thái Thản Cự Viên
 9. Ám Ma Tà Thần Hổ
 10. Vạn Yêu Vương

Hiện tại đã có game Đấu La Đại Lục: Tải ngay