Các rank trong Liên Quân mùa 25 – 2023

Liên Quân Mobile có chín bậc giải: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Tinh Anh, Cao Thủ, Chiến tướng và Thách đấu.

Để đánh giá và phân loại người chơi ở các trình độ khác nhau, thông quan các bậc hạng được sử dụng:

  • Thấp nhất là rank Đồng.
  • Cao nhất là rank Thách Đấu.

Trong Liên Quân mùa 20, bậc xếp hạng mới được gọi là Chiến tướng. Đặc biệt, khi các game thủ đạt được mốc Cao Thủ 50 Sao, họ sẽ được thăng bậc thành Chiến tướng.

Nói cách khác, sẽ có một vị trí được gọi là Chiến tướng giữa bậc Cao Thủ và bậc Thách Đấu, nơi 50 game thủ có số điểm cao nhất sẽ tham gia để tăng cường sự cạnh tranh trong trò chơi.

Luật xếp hạng trong Liên Quân

Đồng và Bạc gồm 3 đoàn từ III đến I.

Vàng gồm 4 đoàn từ Iv đến I.

Các đoàn từ V đến I bao gồm Bạch Kim, Kim Cương và Tinh Anh.

Khi đạt được Cao Thủ, họ sẽ được xếp hạng theo số sao tích luỹ. Hệ thống kiểm tra mỗi tuần và nếu kiện tướng không đánh được một trận xếp hạng trong vòng 7 ngày, hệ thống sẽ trừ một sao.

Lên và xuống Bậc & Đoàn

Người chiến thắng có đủ sao sẽ giúp lên bậc hoặc đoàn kế tiếp với một sao. Bạn có thể bị hạ bậc hoặc đoàn nếu bạn thất bại trong việc hết sao và tinh tuý.

Đặc biệt, trong bậc Cao Thủ, khi hết sao, người thua sẽ bị hạ xuống Kim Cương, ngoại trừ người thua bậc đồng..

Chênh lệch rank được phép mời bạn bè đánh xếp hạng

Những thành viên vượt quá hai bậc sẽ không được mời. Chỉ có thể mời những thành viên có sự khác biệt từ hai bậc trở xuống.

Hệ thống chủ động xếp tổ chức các trận đấu giữa các đội 5 người tương tự.

Quy tắc làm mới thứ hạng mùa mới

Bảng reset rank liên quân mùa giải mới.

Hạng mùa cũHạng mùa mới
Cao thủ 51+ saoTinh Anh 2
Cao thủ 41 ~ 50 saoTinh Anh 3
Cao thủ 31 ~ 40 saoTinh Anh 4
Cao thủ 21 ~ 30 saoTinh Anh 5
Cao thủ 11 ~ 20 saoKim Cương 1
Cao thủ 0 ~ 10 saoKim Cương 2
Tinh Anh 1Kim Cương 3
Tinh Anh 2Kim Cương 3
Tinh Anh 3Kim Cương 4
Tinh Anh 4Kim Cương 4
Tinh Anh 5Kim Cương 5
Kim Cương 1Bạch kim 1
Kim Cương 2Bạch kim 1
Kim Cương 3Bạch kim 2
Kim Cương 4Bạch kim 2
Kim Cương 5Bạch kim 3
Bạch kim 1Bạch kim 4
Bạch kim 2Bạch kim 4
Bạch kim 3Bạch kim 5
Bạch kim 4Bạch kim 5
Bạch kim 5Vàng 1
Vàng 1Vàng 1
Vàng 2Vàng 3
Vàng 3Vàng 4
Vàng 4Vàng 4
Bạc 1Bạc 1
Bạc 2Bạc 2
Bạc 3Bạc 3
Đồng 1Đồng 1
Đồng 2Đồng 2
Đồng 3Đồng 3

Chế độ đấu xếp hạng trong Liên Quân với một cuộc thi rất khốc liệt Nơi mà các người chơi sẽ thể hiện sức mạnh của họ để leo lên vị trí cao nhất.