Các tướng trong liên quân mobile

Tướng liên quân mobile được chia thành các loại: Đấu Sĩ, Pháp Sư, Trợ Thủ, Đỡ đòn, Sát Thủ và Xạ Thủ. Hãy tìm hiểu ngay với Zathong về các loại tướng này.

Các loại tướng LQMB:

Cập nhật danh sách tướng Liên Quân Mobile

Danh sách của các tướng liên quân mobile đã được cập nhật liên tục trong suốt các mùa giải, có thể được tìm thấy bên dưới.

Valhein

Valhein
Valhein

Xem cách chơi Valhein: Tại đây

Thane

Thane
Thane

Lữ Bố

lữ-bố
lữ-bố

Veera

Veera
Veera

Mina

Mina
Mina

Krixi

Krixi
Krixi

Mganga

Mganga
Mganga

Triệu Vân

Triệu-Vân
Triệu-Vân

Omega

Omega
Omega

Kahlii

Kahlii
Kahlii

Zephys

Zephys
Zephys

Điêu Thuyền

Điêu-Thuyền
Điêu-Thuyền

Chaugnar

Chaugnar
Chaugnar

Violet

Violet
Violet

Veera

Veera
Veera

Mina

Mina
Mina

Krixi

Krixi
Krixi

Mganga

Mganga
Mganga

Triệu Vân

Triệu-Vân
Triệu-Vân

Omega

Omega
Omega

Kahlii

Kahlii
Kahlii

Zephys

Zephys
Zephys

Điêu Thuyền

Điêu-Thuyền
Điêu-Thuyền

Chaugnar

Chaugnar
Chaugnar

Violet

Violet
Violet

Butterfly

Butterfly
Butterfly

Ormarr

Ormarr
Ormarr

Azzen’Ka

Azzen'Ka
Azzen’Ka

Alice

Alice
Alice

Gildur

Gildur
Gildur

Yorn

Yorn
Yorn

Toro

Toro
Toro

Taara

Taara
Taara

Nakroth

Nakroth
Nakroth

Grakk

Grakk
Grakk

Aleister

Aleister
Aleister

Fennik

Fennik
Fennik

Lumburr

lumburr
lumburr

Natalya

Natalya
Natalya

Cresht

cresht
cresht

Jinna

Jinna
Jinna

Payna

Payna
Payna

Maloch

Maloch
Maloch

Ngộ Không

Ngộ Không
Ngộ Không

Kriknak

Kriknak
Kriknak

Arthur

Arthur
Arthur

Slimz

Slimz
Slimz

Ilumia

Preyta
Preyta

Skud

Skud
Skud

Raz

Raz
Raz

Lauriel

Lauriel
Lauriel

Batman

Batman
Batman

Airi

Airi
Airi

Zuka

Zuka
Zuka

Murad

Murad
Murad

Zill

Zill
Zill

Arduin

Arduin
Arduin

Joker

Joker
Joker

Ryoma

Ryoma
Ryoma

Astrid

Astrid
Astrid

Tel’Annas

Tel'Annas
Tel’Annas

Superman

Superman
Superman

Wonder Woman

Wonder Woman
Wonder Woman

Xeniel

Xeniel
Xeniel

Kil’Groth

Kil'Groth
Kil’Groth

Moren

Moren
Moren

TeeMee

TeeMee
TeeMee

Lindis

Lindis
Lindis

Omen

Omen
Omen

Tulen

Tulen
Tulen

Liliana

Liliana
Liliana

Max

Max
Max

The Flash

The Flash
The Flash

Wisp

Wisp
Wisp

Arum

Arum
Arum

Rourke

Rourke
Rourke

Marja

Marja
Marja

Roxie

Roxie
Roxie

Baldum

Baldum
Baldum

Annette

Annette
Annette

Amily

Amily
Amily

Y’bneth

Y'bneth
Y’bneth

Elsu

elsu-liên quân
elsu

Richter

Richter
Richter

Wiro

wiro
wiro

Quillen

quillen
quillen

Sephera

Sephera
Sephera

Florentino

Florentino
Florentino

Veres

Veres
Veres

D’arcy

D'arcy
D’arcy

Hayate

hayate
hayate

Capheny

Capheny
Capheny

Errol

Errol-1
Errol

Yena

yena-1
Yena

Enzo

enzo
enzo

Zip

zip
zip

Celica

Celica
Celica

Qi

Qi
QI

Volkath

Volkath
Volkath

Ishar

ishar
ishar

Eland’orr

eland'orr
eland’orr

Nên mua tướng nào trong LQMB đây ?