Cách kiếm ruby trong liên quân nhanh chóng

[Làm gì trong liên quân Ruby làm?] Trả lời: được dùng để mua các tướng như Mganga, Gildur, Kahlii và Toro hàng ngày tại cửa hàng Ruby. Bạn cũng có thể mua vé, hộp ngọc, thẻ x2 kinh nghiệm và vàng.

Cách kiếm ruby đơn giản trong liên quân

1. Kiếm ruby từ thẻ thử tướng

+ Dùng thẻ thử tướng trong một ngày để chơi thử tướng, bạn sẽ nhận được năm ruby sau mỗi lần sử dụng thẻ.

+ Trong ba ngày, bạn sẽ nhận được mười lăm ruby cho thẻ thử da và tướng.

Cách để nhận thẻ thử tướng :

+ Đánh 6 trận 1 ngày.

+ Mua thẻ thử tướng bằng đồng xu mà bạn cống hiến mỗi ngày.

2. Kiếm ruby bằng việc kiếm thành tựu

Để kiếm ruby nhanh nhất, bạn phải hoàn thành các thành tựu. Bạn sẽ được tặng một ruby mỗi lần, đặc biệt khi bạn lên cấp.

3. Kiếm ruby bằng cách mời bạn đánh chung :

Đánh chung với bạn bè sẽ dễ dàng hơn để giành chiến thắng, và nếu bạn còn nhận được ruby nữa, thì dại gì mà không đánh.

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với việc truy cập blog trần văn thông.