Cách mua – nâng cấp ngọc trong liên quân phiên bản mới

Liên Quân Mobile liên tục thay đổi giao diện và tính năng của Ngọc. Sau phiên bản cập nhật đấu trường 3.0, một số thay đổi được thực hiện trong Ngọc Liên Quân khiến việc mua ngọc trở nên khó khăn. Đây là một số chia sẻ có thể giúp bạn giải quyết vấn đề của mình.

Cập nhật này thay đổi các tính năng của Ngọc Liên Quân như sau:

 • Tính năng mua ngọc là nâng cấp ngọc.
 • Tính năng bán ngọc là phân rã ngọc hoặc tái thiết lập ngọc.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét các tính năng mới: Phân rã, nâng cấp và tái thiết lập ngọc

1. Nâng cấp ngọc ( thăng cấp ngọc ) Liên Quân

Liên Quân đã chuyển sang tính năng nâng cấp ngọc, hay thăng cấp ngọc, từ ngọc cấp nhỏ hơn.

 • Để có thể nâng cấp ngọc, bạn phải có mảnh ngọc hoặc vàng.
 • Thăng cấp ngọc có thể được thực hiện theo hai cách: nhanh hoặc từng viên.

Thăng cấp ngọc nhanh 

Để nhanh chóng tăng cấp ngọc, hãy tiến vào giao diện Ngọc Liên Quân bằng cách vào Trang Chủ Game, Trang Bị và Ngọc.

 • Các bạn có thể thăng cấp ngọc nhanh tại mục Gắn Ngọc.
thang-cap-nhanh
 • Click vô thăng cấp nhanh
thang-cap-nhanh-1
 • Chọn mức tăng theo số mảnh vàng hoặc ngọc bạn đang có.
thang-cap-nhanh-2
 • Ok là xong

Đối với những người đã có bản ngọc chuẩn chỉ cần nâng cấp lên cấp cao hơn, hãy sử dụng phương pháp này. Không nên sử dụng phương pháp này để nâng cấp bảng ngọc hỗn tạp vì nó rất tốn kém nếu nâng cấp các loại ngọc không cần thiết.

Thăng cấp ngọc từng viên

Vào Ngọc—Túi Ngọc—và chọn loại ngọc cấp 1, cấp 2 để thăng cấp ngọc từng viên.

thang-cap-ngoc-cham

Cơ chế:

 • Ngọc cấp 1 dẫn đến ngọc cấp 2 hoặc cấp 3.
 • Ngọc cấp 2 -> thăng lên ngọc cấp 3
thang-cap-ngoc-cham-1

-> Điều kiện thăng cấp ngọc : Có mảnh ngọc hoặc vàng.

 • Vàng có thể kiếm được thông qua các trận đấu, điểm danh, nhiệm vụ và các tình huống khác.
 • Mảnh ngọc có thể được tìm thấy trong các sự kiện, điểm danh, nhiệm vụ, mở rương, quay quà, phân rã ngọc, và các sự kiện khác.

Bạn sẽ nâng cấp đúng loại ngọc mà bạn đang cần, nhưng cách này sẽ mất nhiều thời gian.

Tái thiết lập ngọc Liên Quân

Việc biến ngọc cấp cao thành ngọc cấp 1 được gọi là “tái thiết lập”. Nó có thể được sử dụng để tái thiết những loại ngọc mà bạn không cần sử dụng nữa hoặc để lấy mảnh ngọc mà bạn không muốn mất nó.

 • Ngọc cấp 1 không tái thiết lập được
tai-thiet-lap-ngoc
 • Chỉ tái thiết lập được ngọc cấp 2 và 3.
tai-thiet-lap-ngoc-1

Nếu bạn tái thiết, bạn sẽ nhận được ngọc cấp một cùng với mảnh ngọc.

 • Ngọc cấp 2 tái thiết lập được cung cấp cùng với ngọc cấp 1 cũng như năm mươi mảnh ngọc.
tai-thiet-lap-ngoc-2
 • Ngọc cấp 2 tái thiết lập được cung cấp cùng với ngọc cấp 1 cũng như một nghìn mảnh ngọc.
tai-thiet-lap-ngoc-3

Phân rã ngọc Liên Quân

Ngọc cấp 1, 2, 3 cùng loại có thể lắp được mười viên, nhưng không thể phân rã nếu có nhiều hơn mười viên.

Các mảnh ngọc sẽ được nhân được khi ngọc được phân rã.

Khi bạn có quá nhiều viên ngọc, bạn nên xóa chúng đi để bạn có thể sử dụng chúng để nâng cao những viên ngọc khác.

Video minh họa:

Tính năng cũ: Bán và tháo ngọc trong Liên Quân

Có thể nói rằng các tính năng như nâng cấp, phân rã và tái thiết lập ngọc trong Liên Quân giúp người chơi tiết kiệm tiền mua ngọc. Để giảm chi phí, bạn có thể sử dụng thuộc tính ngọc cấp nhỏ để nâng lên cấp cao hơn. Đồng thời, bạn có thể tái thiết lập hoặc phân rã ngọc để lấy mảnh để nâng cấp.