Câu nói của Bard

Tìm hiểu các câu nói của Bard khi Ban/Pick và chiến đấu trong một trận chiến liên minh huyền thoại.

Bắt đầu nào…

Câu nói của Bard khi Pick

Bard chimes.Chuông Bard.

Câu nói của Bard khi Ban

Bard chimes.Chuông Bard.

Cấu nói khi bard tấn công/di chuyển

Chỉ nói 1 câu thôi..

Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.
Bard chimes.Chuông Bard.

Cấu nói hài hước của bard

Có 1 chút hài hước này..

Bard plays a tune.Bard chơi một giai điệu.

Câu nói chế nhạo của Bard

Chế nhạo cũng nói câu này..

Bard chimes.Chuông Bard.

Do đó, những lời của Bard đã được trình bày, và những lời của các tướng khắc có thể được tìm thấy tại đây.