Câu nói của Caitlyn

Hãy cùng Zathong khám phá xem xạ thủ Caitlyn sẽ nói gì khi Ban/Pick và trong trận đấu.

Câu nói khi Pick Caitlyn

“I’m on the case.”“Tôi vào trường hợp.”

Câu nói khi Ban Caitlyn

“Right.”“Đúng.”

Câu nói khi Caitlyn tấn công

Caitlyn tấn công với những câu nói cực kỳ cương quyết, thể hiện tầm quan trọng của một xạ thủ.

“Got them in my sights.”Có chúng trong tầm ngắm của tôi.
“Meet the long gun of the law.”Gặp súng dài của pháp luật.
“Boom. Headshot.”Bùng nổ. Headshot.
“So many bad guys, so little time.”Rất nhiều kẻ xấu, rất ít thời gian.
“Who doesn’t like being under the gun?”Ai không thích ở dưới súng?
“Up for a showdown?”Lên cho một cuộc thách đấu?
“Sorry boys, I keep the fuzzy cuffs at home.”Xin lỗi các chàng trai, tôi giữ còng mờ ở nhà.

Câu nói khi Caitlyn di chuyển và hành động

Những câu này có thể được nghe thấy khi Caitlyn di chuyển hoặc thực hiện các hành động trong gam.

“Hot on the trail.”Nóng trên đường mòn.
“I love a good chase.”Tôi yêu một cuộc rượt đuổi tốt.
“Don’t be caught flat footing.”Đừng để bị bắt chân phẳng.
“I have the tools for the job.”Tôi có các công cụ cho công việc.
“Wanna see a hat trick?”Muốn xem một hat trick?
“Let’s investigate.”Hãy điều tra.
“Time for a shakedown.”Thời gian cho một shakesown.
“Me, miss? Not by a long shot.”Tôi, nhớ? Không phải bởi một cú sút xa.
“Right.”Đúng.

Câu nói chế nhạo của Caitlyn

Đôi khi, Caitlyn cũng có những câu nói khiến bất kỳ ai nghe cũng sốc.

“Want another shot? I wouldn’t want to leave things up in the air.”Muốn một phát súng nữa không? Tôi sẽ không muốn để mọi thứ lên không trung.
“Would you prefer the good cop, or the bad cop?”Bạn thích cảnh sát tốt, hay cảnh sát xấu?

Câu nói thể hiện sự hài hước của Caitlyn

Bạn có thể thấy rằng Caitlyn có một chút hài hước không?

“A sniper’s greatest tool is precision… and good equipment.”Công cụ tuyệt vời nhất của lính bắn tỉa là độ chính xác … và thiết bị tốt.
“The whole is greater than the sum of its… parts.”Toàn bộ lớn hơn tổng số … phần của nó.

Tìm hiểu thêm :

Do đó, mình đã chia sẻ tất cả những gì Caitlyn nói khi chơi LMHT. Bạn có thể thêm các tuyên bố của các tướng khác: [Nơi này]