Câu nói của Gnar

Tìm hiểu các câu nói của Gnar khi Ban/Pick, di chuyển và chiến đấu trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại với Blog Game Zathong.

Gnar
Gnar

Gnar, con vật chính, sẽ giải thích mỗi hành động bằng những tiếng mà chỉ Gnar có thể hiểu. Sau đây là những phát ngôn khó hiểu của Gnar.

Câu nói khi Pick Gnar

“Gnar gada!”

Câu nói khi Ban Gnar

“Shubbanuffa.”

Câu nói khi Gnar tấn công

Một chuỗi các từ khó hiểu…

“Gnar!”
“Shubbanuffa.”
“Vimaga.”
“Nakotak.”
“Kshaa!”
“Vigishu!”
“Wap!”
“Hwa!”
“Vrooboo.”
“Raag!”
“Wabbo!”
Gnar squeals.

Câu nói khi Gnar di chuyển

Một chuỗi các từ khó hiểu…

Gnar.”
“Maga.”
“Shagdovala!”
“Hursh, rao!”
“Ovagarava!”
“Onna legga.”
“Okalannomaka.”
“Ahanga!”
“Oga lagga.”
“Goova.”
“Oga manni maxa.”
“Reeshoova!”
“Fue huega.”
“Okanoo.”
“Ganaloo mo.”
Gnar groans.
Gnar yelps.
Gnar scoffs.
Gnar sniffs.

Câu nói hài hước của Gnar

Shoo shoo? Bahnah!” (laughs)Nó là cái gì Với một đường cong! “(Bí ẩn)

Tìm hiểu thêm: Câu nói của Garen