Câu nói của Janna

Cùng xem những câu nói của Janna khi Ban/Pick và chiến đấu trong một trận đấu có gì đặc biệt, lol.

Câu nói khi Pick Janna

“The tempest is at your command.”“Tempest là theo lệnh của bạn.”

Câu nói khi Ban Janna

“As you wish.”“Như bạn ước.”

Câu nói khi bắt đầu game

“A stripped-down version of “Burning Bright” plays.“Một phiên bản rút gọn của vở kịch “Burning Bright”.

Câu nói khi Janna tấn công

Tấn công theo gió

“The tempest is upon them.”Nhiệt độ là ở họ.
“The storm approaches.”Cơn bão đến gần.
“Gale winds unleashed.”Gió giật mạnh.
“For tranquility.”Vì sự yên tĩnh.
“By your command.”Theo lệnh của bạn.
“At once.”Một lần.

Câu nói của Janna khi di chuyển

Những câu nói cũng di chuyển nhanh như gió.

“As you wish.”Như bạn ước.
“With ease.”Dễ dàng.
“Swiftly!”Nhanh lên!
“Breathlessly.”Hơi thở.
“In harmony.”Hài hòa.
“Upon the wind.”Khi gió.

Câu nói hài hước của Janna

Một chút chế nhạo từ Janna

“And you thought it was just a harmless breeze!”“Và bạn nghĩ rằng nó chỉ là một làn gió vô hại!”

Câu nói chế nhạo của Janna

Câu nói này thể hiện sự chế nhạo của Janna.

“Yes, it’s true. For only $2.95 a minute, I will leave you breathless.”Vâng, đó là sự thật. Chỉ với 2,95 đô la một phút, tôi sẽ khiến bạn khó thở.
“Say hello to the winds of— (double cough, clears throat) I don’t know what came over me.”Nói xin chào với những cơn gió — (ho đôi, hắng giọng) Tôi không biết điều gì đã đến với mình.

Tìm hiểu thêm :