Câu nói của Olaf

Tìm hiểu các câu nói của Olaf khi Ban/Pick, di chuyển và chiến đấu trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại với Blog Game Zathong.

Câu nói khi Pick Olaf

“Leave nothing behind!”“Không để lại gì!”

Câu nói khi Ban Olaf

“C’mon, I won’t hurt you. I promise!”“Thôi nào, tôi sẽ không làm tổn thương bạn. Tôi hứa!”

Câu nói khi Olaf tấn công

Mỗi khi tấn công hắn sẽ nói…

“Faster to battle!”Nhanh hơn để chiến đấu!
“Chop chop!”Nhanh lên nào!
“My axe is thirsty.”Rìu của tôi khát nước.
“Finally, some fun!”Cuối cùng, một số niềm vui!
“Death by steel!”Chết vì thép!
“Obliteration!”Xóa sổ!

Câu nói khi Olaf di chuyển

Nói gì đây

“The might of Lokfar approaches!”Sức mạnh của cách tiếp cận của Lokfar!
“To plunder!”Để cướp bóc!
“To action!”Để hành động!
“I’m going.”Tôi sẽ đi.
“Urge to kill, rising!”Thúc giục giết, trỗi dậy!

Câu nói chế nhạo của Olaf

Một chút chế nhạo từ Olaf..

“C’mon, I won’t hurt you. I promise!”“Thôi nào, tôi sẽ không làm tổn thương bạn. Tôi hứa!”

> Tìm hiểu thêm: Câu nói của Ngộ Không