Câu nói của Rengar

Tìm hiểu các câu nói của Rengar khi Ban/Pick và chơi trong một trận đấu LMHT. Liệu một kẻ sát thủ đáng sợ sẽ nói gì khi chuẩn bị săn con mồi của mình?

Câu nói khi Pick Rengar

“Tonight, we hunt!”“Tối nay, chúng ta săn bắn!”

Câu nói khi Ban Rengar

“A true hunter never rests.”“Một thợ săn thực sự không bao giờ nghỉ ngơi.”

Câu nói khi Rengar tấn công

Những câu nói này khiến kẻ thù sợ hãi.

“A fitting prize.”Một giải thưởng phù hợp.
“Nothing will escape.”Không có gì sẽ thoát.
“Carve off a souvenir.”Carve off có một bộ nhớ.
“Another piece for my collection.”Một mảnh khác cho bộ sưu tập của tôi.
“Their heads will adorn my wall.”Đầu của họ sẽ tô điểm cho bức tường của tôi.
“Lesser creature.”Sinh vật nhỏ hơn.
“Let’s see what they’re made of.”Hãy xem những gì họ làm.

Câu nói của Rengar khi di chuyển

Những lời nói này sẽ xuất hiện mỗi khi Rengar di chuyển….

“Walk the killer’s path.”Đi theo con đường của kẻ giết người.
“I seek only the strongest.”Tôi chỉ tìm kiếm người mạnh nhất.
“Catch their trail.”Bắt dấu vết của họ.
“Comfort breeds weakness.”Sự thoải mái giống yếu.
“A true hunter never rests.”Một thợ săn thực sự không bao giờ nghỉ ngơi.
“The scent of prey.”Mùi hương của con mồi.
“Monsters can be made to fear.”Quái vật có thể được thực hiện để sợ hãi.
“Strike when ready.”Tấn công khi sẵn sàng.
“There is the hunter and the hunted.”Có thợ săn và người bị săn.
“Whose head shall I take?”Tôi sẽ lấy đầu của ai?

Câu nói chế nhạo của Rengar

Câu nói sẽ chế nhạo Rengar….

“You have a warrior’s heart. I think I’ll take it.”Bạn có trái tim của một chiến binh, tôi nghĩ tôi sẽ lấy nó.
“You’ve earned a good death. I’ve earned the kill.”Bạn đã kiếm được một cái chết tốt, tôi đã giết được.

Câu nói hài hước của Rengar

Một chút hài hước đáng sợ…

“All these trophies… I’m gonna need a bigger den!”Tất cả những danh hiệu này … Tôi sẽ cần một den lớn hơn!
“So much bloodshed… This is my kind of place!”Quá nhiều đổ máu … Đây là nơi của tôi!

Tìm hiểu thêm :