Câu nói của shen

Shen là người lãnh đạo hội chiến binh bí mật Kinkou, một siêu Ninja vô cùng mạnh mẽ trong LMHT. Các bạn hãy xem Shen thường nói gì trong game.

Câu nói của shen khi Pick (chọn tướng) :

sự thể hiện của sự kiểm soát cao hơn.”-> “Một cuộc biểu tình của sự quyết định vượt trội”.

Câu nói của shen khi Pan (cấm tướng):

“So I go.” -> “Vậy tôi đi.”

Câu nói của shen khi tấn công

Thông thường, mỗi khi tấn công Shen, họ sẽ phát ngôn theo phong cách Ninja. Nếu bạn chú ý, bạn có thể nghe thấy những câu sau:

“It must be done.”“Nó phải được hoàn thành.”
“Enforced equilibrium.”“Cân bằng thực thi.”
“I find them unworthy.”“Tôi thấy họ không xứng đáng.”
“Target marked.”“Mục tiêu được đánh dấu.”
“With honor.”“Với danh dự.”
“Understood.”“Hiểu.”

Khi Shen hành động sẽ nói

Dưới đây là một số tuyên bố phổ biến được đưa ra bởi các hành động của Shen:

“With balanced steps.”Với các bước cân bằng.
“Our wills align.”Ý chí của chúng tôi phù hợp.
“Press on.”Nhấn vào.
“From the shadows.”Từ trong bóng tối.
“So I go.”Vậy tôi đi.
“Tread carefully.”Bước cẩn thận.
“Without a sound.”Không có tiếng.
“There is no dispute.”Không có tranh chấp.
“Immediately.”Ngay.

Sự hài hước của Shen

Đôi khi shen cũng có những phát ngôn gây cười.

“If light travels so fast, how come it’s never caught a ninja?”“Nếu ánh sáng truyền đi quá nhanh, tại sao nó không bao giờ bắt được một ninja?”

Sự chế nhạo của Shen :

Một chút chế nhạo kẻ thù.

“You’re already dead, you just haven’t caught up yet.”“Bạn đã chết, bạn chưa bắt kịp.”

Tìm hiểu thêm :

Tóm tắc :

Những câu nói của Shen có vẻ giống như một Ninja, đôi khi khó hiểu. Tuy nhiên, nó thể hiện nét đặc trưng của một Ninja có sứ mệnh lớn trên vai.