Câu nói của Soraka

Tìm hiểu các câu nói của Soraka khi Ban/Pick, di chuyển và chiến đấu trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại cùng Blog Game Zathong.

Sau đây, bạn sẽ thấy những phát ngôn của Soraka có gì đặc biệt.

Câu nói khi Pick Soraka

Để tôi hướng dẫn bạn.” – “Để tôi hướng dẫn bạn.”

Câu nói khi Ban Soraka

Những gì phải được thực hiện.- > “Những gì cần thực hiện”.

Tìm hiểu thêm:

Câu nói khi Soraka tấn công

Nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ nghe thấy những câu nói sau đây trong mỗi hành động tấn công.

“By the power of the stars.”Bằng sức mạnh của các vì sao.
“They will know serenity.”Họ sẽ biết thanh thản.
“Be at peace.”Hãy bình yên.
“Violence cannot go unanswered.”Bạo lực không thể trả lời.
“They will go no further.”Họ sẽ không đi nữa.
“What must be done.”Những gì phải được thực hiện.
“Such hatred in their hearts.”Sự thù hận như vậy trong trái tim họ.

Câu nói khi Saraka di chuyển

Saraka sẽ nói gì khi di chuyển?

“This is my path.”Đây là con đường của tôi.
“For peace of mind.”Để yên tâm.
“Gracefully.”Duyên dáng.
“Where am I needed?”Tôi cần ở đâu?
“I heed their call.”Tôi chú ý đến cuộc gọi của họ.
“Every step; a new journey.”Mỗi bước, một hành trình mới.
“To heal and protect.”Để chữa lành và bảo vệ.
“Never waste a breath.”Không bao giờ lãng phí một hơi thở.
“The whole world in balance.”Cả thế giới cân bằng.
“I lend my aid.”Tôi cho tôi mượn.

Câu nói hài hước của Soraka

Một chút hài hước từ Soraka

“No, I’m not happy to see you. Yes, that is a horn growing out of my head.”Không, tôi không vui khi thấy bạn. Vâng, đó là một cái sừng mọc ra khỏi đầu tôi.
“Yes, that was a banana. *giggles* No one expects the banana.”Vâng, đó là một quả chuối. * Cười khúc khích * Không ai mong đợi quả chuối.

Câu nói chế nhạo của Soraka

Chế nhạo Ư:

“Do you always fight so poorly?”Bạn luôn luôn chiến đấu rất kém?
“I will not save you.”Tôi sẽ không cứu bạn.