Câu nói của Tahm Kench

Tìm hiểu các câu nói của Tahm Kench khi Ban/Pick, di chuyển và chiến đấu trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại với Blog Game Zathong.

Câu nói của Tahm Kench khi Pick

“Gọi tôi là vua, gọi tôi là sát nhân – nước quên tên của những người chết.”-> Nước quên tên của những người bị chết đuối khi mọi người gọi tôi là vua hoặc quỷ. “

Câu nói của Tahm Kench khi Ban

“Bạn tồi tệ hơn một chiếc sandwich rách.”-> Bạn không ngu si như một chiếc bánh sandwich bị hỏng.”

Câu nói khi bắt đầu game

Mới zô đã không yên với hắn

“I see nothing splendiferous in this table’s offerings!”Tôi thấy không có gì lộng lẫy trong các dịch vụ của bảng này!
“It is my mouth into which all travels end.”Đó là miệng của tôi mà tất cả các chuyến đi kết thúc.
“Let us peruse this establishment’s fare.”Hãy để chúng tôi kiểm tra giá vé của cơ sở này.
“It is the heart from which the darkest water flows.”Đó là trái tim mà từ đó dòng nước đen tối nhất chảy qua.
“This buffet exceeds repugnance!”Bữa tiệc buffet này vượt quá khó chịu!
“Does your establishment have any tables?”Cơ sở của bạn có bảng nào không?

Câu nói khi Tahm Kench tấn công

Cái mồm to sẽ nói gì đây

“How delectable.”Thật ngon lành.
“Another meal.”Một bữa ăn khác.
“Delicious.”Thơm ngon.
“Savor the misery.”Thưởng thức sự khốn khổ.
“An enticing culinary prospect.”Một triển vọng ẩm thực hấp dẫn.
“New tastes.”Thị hiếu mới.
“I will consume all.”Tôi sẽ tiêu thụ tất cả.
“Something to nibble on.”Một cái gì đó để nhấm nháp.
“A feast awaits.”Một bữa tiệc đang chờ.
“Their despair… is the seasoning.”Sự tuyệt vọng của họ … là gia vị.
“I must sample this buffet.”Tôi phải lấy mẫu buffet này.
“Another snack.”Một món ăn nhẹ khác.
“Yummy.”Ngon.
“Might be savory.”Có thể là mặn.

Câu nói khi Tahm Kench di chuyển

Cá trê nói gì khi di chuyển

“My diet is expensively unique.”Chế độ ăn uống của tôi là độc nhất vô nhị.
“From suffering, my banquet is born.”Từ đau khổ, bữa tiệc của tôi được sinh ra.
“Gluttony is impossible.”Tham ăn là không thể.
“No true hunger can be abated.”Không có cơn đói thực sự có thể được giảm bớt.
“To covet is to starve.”Thèm muốn là chết đói.
“I have tastes that aren’t easily… pacified.”Tôi có sở thích không dễ dàng … bình định.
“Every heart has its own hunger.”Mỗi trái tim đều có cơn đói riêng.
“All the world’s a river – and I’m its king.”Tất cả thế giới là một dòng sông – và tôi là vua của nó.
“All creation is born famished and starving.”Tất cả các sáng tạo được sinh ra đói và đói.
“Everyone ends downriver… eventually.”Mọi người kết thúc xuôi dòng … cuối cùng.
“Nothing escapes hunger.”Không có gì thoát khỏi cơn đói.
“I refuse to succumb to culinary degradation!”Tôi không chịu khuất phục trước sự xuống cấp của ẩm thực!
“We all gourmandize from time to time.”Tất cả chúng ta đều sành ăn theo thời gian.
“The only real sin is to deny a craving.”Tội lỗi thực sự duy nhất là từ chối một sự thèm muốn.
“Misery has a delectable taste.”Misery có một hương vị ngon lành.
“Anything of depth is deceitful.”Bất cứ điều gì sâu sắc là lừa dối.
“A depth of flavor is what I covet.”Một chiều sâu của hương vị là những gì tôi thèm muốn.
“I am appetite focused.”Tôi thèm ăn tập trung.
“True appetite never wanes.”Sự thèm ăn thực sự không bao giờ suy yếu.
“All shall drown in my magnificence.”Tất cả sẽ chìm trong sự tráng lệ của tôi.
“Let us eat voraciously and overindulge.”Chúng ta hãy ăn phàm ăn và ăn quá nhiều.
“Now we shall gluttonize.”Bây giờ chúng ta sẽ tham ăn.

Câu nói chế nhạo của Tahm Kench

Một chút ngáo từ cá trê

“You are a malodorous offense to my palate!”Bạn là một tội ác ác ý với vòm miệng của tôi!
“The baseness of your appetite repulses me!”Sự cơ bản của sự thèm ăn của bạn đẩy lùi tôi!
“Your mind is as clear as mud.”Tâm trí của bạn rõ ràng như bùn.
“Child, you’re a couple cows short of a steak!”Đứa trẻ, bạn là một cặp bò thiếu bít tết!
“You’re duller than a broken sandwich.”Bạn ngu si hơn một chiếc bánh sandwich bị hỏng.

> Tìm hiểu thêm: Câu nói của Taric