Câu nói của Udyr

Tìm hiểu các câu nói của Udyr khi Ban/Pick, di chuyển và chiến đấu trong một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại cùng Blog Game Zathong.

Câu nói khi Pick Udyr

“Our rage is beyond your control!”“Cơn thịnh nộ của chúng tôi nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn!”

Câu nói khi Ban Udyr

“Their fear is wise.”“Nỗi sợ hãi của họ là khôn ngoan.”

Câu nói khi Udyr tấn công

Nếu để ý các bạn sẽ nghe thấy hắn nói

“Their fear is wise.”Nỗi sợ hãi của họ là khôn ngoan.
“Weapons are for the weak.”   “Vũ khí là dành cho kẻ yếu.”
“Feral instinct guides our fist.”   “Bản năng hoang dã hướng dẫn nắm tay của chúng tôi.”
“We will make use of their pelts.”   “Chúng tôi sẽ sử dụng xương chậu của họ.”
“Their death will only feed our rage.”   “Cái chết của họ sẽ chỉ nuôi sống cơn thịnh nộ của chúng tôi.”
“Without hesitation.”   “Không e ngại.”

Câu nói khi Udyr di chuyển

Mỗi hành động di chuyển hắn đều nói

“Do not deny your instincts, summoner.”Đừng từ chối bản năng của bạn, summoner.
“That is our path.”Đó là con đường của chúng tôi.
“We will not pity the defenseless.”Chúng tôi sẽ không thương hại sự phòng thủ.
“Our instincts are razor sharp.”Bản năng của chúng ta là sắc như dao cạo.
“Our rage is beyond your control!”Cơn thịnh nộ của chúng tôi nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn!

Câu nói chế nhạo của Udyr

Một chút chế nhạo từ Udyr

 “We do not know pity, even for you!”“Chúng tôi không biết thương hại, ngay cả đối với bạn!”

Câu nói hài hước của Udyr

Hài hước ư

“If PETA asks, this fur is fake.”“Nếu PETA yêu cầu, bộ lông này là giả.”

-> Tìm hiểu thêm: Câu nói của Trundle